"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Форуърд плюс

Форуърд Плюс - Форуърд сделка, предоставяща възможност за възползване от благоприятното движение на валутния курс до определена бариера, чрез поемане на риск от преминаването й.
Финансов продукт за защита срещу валутен риск и възможност за участие в благоприятното движение на валутния курс до определена бариера.

Назад

Характерни черти:

  • Прогнозируемост на паричните потоци от сделките в чуждестранни валути чрез фиксиране на бъдещия валутен курс.
  • Гъвкави условия по договора.

Пример:

Клиент иска да фиксира разходите си по обслужване на плащанията си в долари. Чрез форуърд клиентът е защитен до нивото 1.4030*. Избирайки продукта Форуърд плюс, клиентът получава валутен курс от 1.4000* (курс, близък до форуърдa) и участва при определени условия в по-нататъшно благоприятно развитие на курса до ниво 1.4400* – Knock In (K.I.) бариера.
Ако евро/долар курсът достигне или премине бариерата от 1.4400* по време на срока на договора (например 3 месеца), клиентът продава евро, купува долари по курс 1.4000*, нивото от обикновения форуърд. При движение на валутния курс под заложената бариера клиентът може да избере най-добрия курс между 1.4000* и спот валутния курс. В резултат, клиентът ще има потенциална полза при благоприятно движение на валутния курс над форуърд курса до нивото на поставената бариера.


* Всички посочени лихвени и валутнообменни нива, срокове и премии имат примерен характер и не обвързват Финансова къща Логос-ТМ АД.