"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Управление на валутен риск

Валутният риск е част от всеки бизнес с чужди контрагенти. Той съществува както пред голямата корпорация, така и пред индивидуалния инвеститор. Ние сме специалисти в управлението и лимитирането на валутния риск.

Основни хеджиращи операции:

  • Валутна опция – финансов продукт, даващ правото, но не и задължението за обмяна на валута на предварително определен валутен курс.
  • Валутна опция с компенсиране на премиите по опциите
  • Форуърдни валутни договори – финансови продукти, които установяват право и задължение на клиента да обмени валута в бъдещ момент на предварително определен валутен курс.
  • Валутна търговия по сметка, каса и чрез маржин. Финансова къща Логос-ТМ АД Ви предлагаме конкуренти валутни курсове, възможност за договаряне на курсове при по-големи обеми и доставка с инкасо. За повече информация кликнете тук.

Ние сме лидер в предлагането на forex търговия чрез маржин сметка за професионални валутни дилъри или спекулативно настроени инвеститори, търсещи бързи печалби при по-високи нива на риск.


Моля, ако имате интерес да се свържете с някой от нашите специалисти на тел: 852-72-12 e-mail: dealer@fbclogos.com