"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Представителство и виртуален офис

Пълно счетоводно обслужване и представителство на чужди и български юридически лица пред НАП.

Когато нямате нужда да поддържате самостоятелен представителен офис и неефективно натоварен административен персонал, защото Вашият бизнес е специфичен, сезонен, малък, стартиращ или в друго населено място, ние бихме могли да Ви осигурим:

  • Предоставяне на данъчен адрес
  • Предоставяне на пощенска кутия
  • Предоставяне на e-mail адрес
  • Предоставяне на телефон за връзка
  • Отговор на пощенска и e-mail кореспонденция
  • Отговор на телефонни повиквания
  • Предоставяне на приемни за провеждане на делови срещи.