"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Управленски консултации

Пред всяка компания стоят въпроси от стратегически, оперативен и технологичен характер. Услугите, които предлага "Финансова къща Логос-ТМ"АД във връзка с управленското решаването на такива въпроси са насочени към предприемачески, средно големи компании.

Услугите ни са основно в следните области:

Услуги по стратегическо планиране - фокусиране върху стратегическото планиране, развитие на мениджърско ниво, сливания и придобивания, създаване на организация, управление и намаление на разходите, финансово планиране и бюджетиране

Подобрения в оперативната дейност - фокусиране върху подобренията в процеса на бизнеса, развитие на политиките и процедурите, преглед на операциите, управление на качеството, оценка на представянето на фирмата, интеграция при придобиванията, ускорение на оборотния капитал, своевременни услуги

Информационни технологии - фокусиране върху изграждане и планиране на системите, оценка на технологичната ефективност, определяне на изискванията, управление на проекти.