"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Бизнес консултиране

През последните години бизнес средата се променя много интензивно, а заедно с нея се променят и търговските цели на компаниите опериращи на пазара. Поради това ние генерираме новаторски идеи и решения за постигане на максимална ефективност в работата на нашите клиенти.

Ние извършваме бизнес консултации в различни сфери: приватизация, корпоративно възстановяване, реорганизация и стратегическо консултиране, диагностични изследвания, оценки, изготвяне на бизнес планове, икономически анализ на проекти.

Нашите решения помагат на компаниите да постигнат видими и трайни подобрения в своята дейност като оптимизират разходите си, подобрят системите за управление и контрол, усъвършенстват управлението на риска и повишат качеството на предлаганите стоки и услуги. Ние разработваме стратегии, които да са в полза на фирмата при взимане на решения, при изграждане на организацията и за цялостните бизнес операции.