"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Капиталова структура на дружества и нейното ефективно преобразуване

С прилагането на познанията ни за бизнеса и основните сфери на индустриалната, търговска и финансова дейност на компаниите ние помагаме на нашите клиенти да изработват такава структура на капитала и финансови стратегии, които отговарят на корпоративните цели и им позволяват да подобрят представянето си, да изградят конкурентни предимства и да доведат до покачване на стойността на акциите и дяловете на съдружниците в компанията.

При пристъпване към финансиране или партниране, преструктуриране, продажба на собствени дялове или покупка на друга компания и други съществени за Вашия бизнес сделки ние осигуряваме на клиентите ни:

  • Консултации при регистрация, преобразуване и финансиране на дружества
  • Правни, финансови и данъчни диагностични прегледи (дю дилиджънс)
  • Консултации при водене на преговори
  • Изготвяне на бизнес планове
  • Изготвяне на финансови анализи и планове
  • Подготовка на дейности или предприятия за продажба
  • Анализ на възвращаемостта от инвестиции. Структуриране и осигуряване на финансиране на рискови инвестиции.