"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Финансиране на проекти

Нашият екип ще прегледа и анализира Вашия бизнес проект, като:

- направим пълна финансова, правна и данъчна експертиза на Проекта
- изработим реален и ефективен бизнес план
- изготвим анализ на възвращаемостта на проекта, както и всички други финансови анализи и необходими планове, за да предложим работещ модел и структура на финансиране и реализация на Вашия проект.

В зависмост от конкретния бизнес план, размери на финансиране и възвращаемост Финансова къща Логос-ТМ АД може да се яви като изцяло финансираща страна, съфинансираща институция и/или Консултант по намирането на подходящия кредитен ресурс и партньор на проекта.

Свържете се с наш експерт на тел.0700 700 20
E-mail: proektnofinansirane@fbclogos.com