"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Финансиране по програма КОСМЕ+

„Финансова къща Логос-ТМ” АД в партньорство с „Българска банка за развитие” АД предлага финансиране на малки и средни предприятия с гаранционно улеснение и контра-гаранция по Програма COSME на ЕИФ, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции.