"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Корпоративни кредити

Ние ще Ви предложим гъвкави условия съобразени с Вашите нужди и възможности за обезпечение и погасяване на кредита.

- Бизнес кредит за оборотни средства
- Кредит за закупуване на производствени активи, разширяване на бизнеса и други
- Кредит за стартиращ бизнес

Размер – до 1 000 000 лв.
Срок – до 3 год.
Обезпечение – Ипотека (апартамент, къща, земеделска земя и др.). Залог на
предприятие, ДМА и др.
Лихва – атрактивни нива, съобразени с пазарните условия, договорена след оценка на риска и др.фактори.
Погасителен план – изцяло съобразен с Вашите желания и възможности. Вие
предлагате начина на погасяване, ние го одобряваме.
Разглеждане на документите – напълно безплатно.
Одобряване на заема – до 24 ч. след представяне на исканите документи.

 

Срок на кредита: от 1 месец до 3 години
Свържете се с наш експерт на тел. 0700 700 20
E-mail: kreditirane@fbclogos.com