"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Изкупуване на вземания. Факторинг

Интелигенти финансови решения за осигуряване на ликвидност!
Финансова къща Логос-ТМ АД има опит в изкупуване на вземания, тяхното преструктуриране, оптимизация и последваща реализация. Ние изготвяме детайлен анализ на Вашето вземане или портфейл от вземания и ще Ви предложим работещи решения.

Една тежест по-малко за Вас!