"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Британската промишленост разкрива скрита сила

Назад

Британският паунд се установи в зоната между 100- дневната и 200- дневната пълзяща средна след ден на слаба активност. Нивата на волатилност при британската валута остават без промяна.

Облигации

10- годишните дългови книжа се понижиха, достигайки рекордно дъно от 1.253%. При 30- годишните облигации доходността е 2.091%.

Акции

Ценните книжа на петролните и минните компании отчитат ръст от 4 на сто, следвайки цената на черното злато. Водещият британски индекс FTSE 100 приключи търговията с 0.3% повишение. Акциите на хотел InterContinental се понижиха с 2.31% до 26.66 паунда, а на Dixons Carphone спаднаха с 2.2%

Проучване

Данните за индустриалното производство в страната надхвърлиха очакванията. На месечна база то се увеличава с 2% (очакванията бяха за 0.0%), а на годишна отбелязва покачване с 1.6 на сто (предварителната прогноза бе за -0.4%).

Промишленото производство се увеличи с 2.3% (очакванията бяха за -0.1%), а на годишна база повишението е с 0.8 на сто. Основен двигател е фармацевтичния сектор, където износа се е увеличил с 8.6%.

 

По материали на световни информационни източници

Подготвена от отдел “Анализи валутни пазари”, Бултренд трейдър