"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Активите предлагащи сигурност започват да изглеждат по-различно

Назад

Изправени пред терористични атаки в Париж и възможността за повишение на лихвите на Федералния резерв, инвеститорите направиха нещо неочаквано. Избегнаха да се втурнат в традиционните активи убежища като например американските облигации, златото и швейцарския франк.

Липсата на значителен поток на средства към обичайните защитни позиции предполага, че усещането за сигурност се е променило. Докато пазара се насочва към вдигане на лихвите на Фед, вероятно още следващия месец, нараства дебата, не само за очакванията за представянето на сигурните активи в среда на нарастваща доходност, но също и кои точно активи ще привлекат потоците търсещи сигурност.

Световната финансова криза, последвалата криза на държавните дългове и експанзията на счетоводните баланси на централните банки разклатиха убежденията на инвеститорите за това кои активи заслужават названието убежища. Активи преди считани за сигурни се оказаха всичко друго, но не и това.

От друга страна, по-рисковите активи като например корпоративните дългове или волатилните валути на нововъзникващите пазари, понякога се възползваха от потоците търсещи сигурност. В същото време традиционни сигурни валути, включително швейцарския франк и японската йена, изпаднаха в немилост, подкопани от активните действия на централни банки. Руската рубла напредна 1.9% в понеделник след бомбардировките в Париж, докато цената на петрола растеше. Швейцарският франк и японската йена обаче паднаха срещу долара.

При фиксираната доходност, държавния дълг, въпреки че все още са магнит за сигурните потоци, не се вижда вече изцяло освободен от риска актив след експанзивните действия на централните банки в света. С преместването на риска от частния сектор към счетоводните страници на обществения сектор, фалитите по държавните дългове в развитите икономики нараснаха.

Корпоративните облигации, с привличащи ниски нива на фалит и шансовете за доходност в тази среда на ниски лихви, в някои моменти се превърнаха в безрискови активи за мениджърите на портфейли с фиксирана доходност. Нивото на инвеститорски комфорт с този клас активи е очевиден при солидното представяне на цената и намалението на спреда след кризата с държавните дългове. Покупките от централните банки при монетарните облекчения окуражиха инвеститорите да намалят търсенето на качество в търсене на доходност. В резултат на това кривите по качествени кредити се загладиха, докато инвеститорите преследваха по-голяма възвръщаемост в малко по-малки нива на сигурност. Кредитният риск в нововъзникващите пазари също беше разглеждан като привлекателен източник на доходност.

Корпоративните кредити все още може би са по-привлекателни от държавните използващи по-голям лост, но последните проблеми във Фолксваген и Гленкор показаха, че едно нещо не е задължително да важи за всички. Стандард енд Пуърс вече отбеляза ръст в нивата на корпоративните фалити.

В спектъра на корпоративните кредити в развитите и възникващите икономики, инвеститорите все повече разпознават нуждата от фокусиране върху фундаментите и изглежда са запознати с вградените рискове в корпоративните кредити.

Пенсионните фондове исторически харесват сигурните активи, в това число такива класове активи като финансиране на инфраструктура и/или сделки за големи търговски недвижими имоти. И двете все още имат някакъв статут на сигурност за някои инвеститори.

При валутната търговия на нововъзникващите пазари, относителната сила на индийската рупия може да продължи, имайки предвид дългосрочните трудни победими от други фундаменти. И китайския юан и руската рубла могат да се възползват с времето от новините от последния уикенд. Вероятното включване на юана в специалните права за тираж на МВФ могат да увеличат привлекателността на валутата като световна резервна валута, докато варварските актове в Париж могат да намалят геополитическия натиск върху Русия. Каквато и да е обаче краткосрочна сила ще бъзе ограничена. Централните банки вероятно бавно ще променят валутните си резерви, а ниските цени на петрола могат да продължат да тежат на разплащанията на Русия.

Като цяло, инвеститорите могат да предпочетат да се придържат към нововъзникващите пазари, които имат солидни фундаменти вместо да се впускат в панически разпродажби, по-специално когато пула на разположение от сигурни активи от нововъзникващите пазари продължи да се свива.

Следващия актив, който заслужава да се отбележи са деноминираните в песо мексикански правителствени облигации. Данни на Блумберг показват, че чуждите притежания на тези облигации бавно се увеличава, но все пак стабилно, от края на 2012, независимо от опасенията за финансовата стабилност в Мексико и очакванията за увеличения на лихвите в САЩ в близко бъдеще, които свалиха мексиканския капиталов пазар с около 24% спрямо щатския долар.

Последиците от финансовата и с държавния дълг криза и последвалия растеж на счетоводните баланси на централните банки изглежда породиха видима промяна в усещанвията кои точно активи заслужават статут на сигурни. Може вече да няма и едностранна дефиниция (или набор от критерии), които да дават определение за статут за сигурност. Със сигурност обаче вече няма нито един актив, който всеки да го счита за предлагащ сигурност спрямо геополитическите и пазарни бури.

 

 

По материали на световни информационни източници

 

Подготвена от отдел “Анализи валутни пазари”, ФК “Логос-ТМ” АД