"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Индия: Демонетаризация

Назад

В опит да ограничи инфлацията и черния пазар, Индия са решили да извадят от обращение своите банкноти с най-голям номинал. Чрез обезсилването на банкнотите от 500 и 1000 рупии индийското правителство се надява да намали обема на банкнотите в обращение като по този начин успее да понижи и инфлацията.

За съжаление предимствата в отдаването на 200 млрд. долара пари в брой без стойност може до известна степен да е замаскирала арогантната необходимост да накаже лицата, укриващи данъци. По-голямата част от богатството на Индия се намира в офшорни сметки или е в злато и сребро. Поради това новата политика от страна на правителството може да се окаже недостатъчна.

При последния си опит да овладее инфлацията, правителството се опита да се справи с черния пазар на валута. Според властите нелегалната валутна търговия подхранва инфлацията.

Нолмалната и сивата икономика в страната са дълбоко преплетени. С толкова силна връзка между двете и множеството допирни точки помежду им, борбата с корупцията е тежка мисия. За успешното изсветляване на сивата икономика, правителството на страната трябва да направи фундаментални реформи на основните институции в страната. Това в комбинацията със силна политическа стратегия би довело до реална и трайна промяна.

Само 53% от възрастното население на Индия разполага с банкова сметка. В селските и по-отдалечени общности отварянето на банкова сметка изглежда като нещо извънземно и нереално. Притесненията са, че реалната тежест от политиката по демонетаризацията на правителството ще бъде понесена точно от най-бедната част от индийското общество. В допълнение към това, намаляването на покупките на стоки в навечерието на обявяването на решението е засегнало земеделските производители и собствениците на малък бизнес.

Анализатори предупреждават, че ако смущението в паричното предлагане продължава, това може да доведе до спад на БВП на страната с около 1%.

В стремежа си да доведат нивото на инфлация до предварителната цел от 4%, правителството е поело тежката задача по демонетаризацията. Въпреки това най-силните страни от тази политика тепърва ще се  видят. Поради рязкото увеличаване на депозитите, банките може да намалят лихвените проценти. Демонетаризацията в крайна сметка може да доведе до по-голяма прозрачност, а това от своя страна да осигури завишаване в събираемостта на данъците.

Вероятно процеса по демонетаризация ще намали количеството на валутата в обращение. Но поставените въпроси трябва да бъдат разгледани, а политиките трябва да бъдат насочени към наказване на виновните вместо на уязвимите.

 

По материали на световни информационни източници

Подготвена от отдел “Анализи валутни пазари”, Бултренд трейдър