"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Американската икономика: Работната сила

Назад

В следващите няколко години се очакваше, че икономиката на САЩ ще нарасне с по-бързи темпове от която и да е друга развита страна по света. Международния валутен фонд в свой доклад прогнозира, че икономическия растеж на страната ще надхвърли 2% през 2017 година. Има няколко ключови елемента, на които ще обърнем внимание, но нека започнем с един от най-важните: трудовия пазар.

Пазарът на труда е вероятно най-важния индикатор за това колко добре се развива икономиката на дадена страна. Трудовия пазар заема основно място в дискусиите на Федералния резерв за това кога е добре да бъдат повишени лихвените нива.

 

Първа част: Пазар на труда

 

Заетостта в неселскостопанския сектор на САЩ показа, че е нараснала в значителна степен през последния месец, с което надхвърли предварителните очаквания на анализатори и икономисти. Броят на новоназначените служители се е увеличил с най-бързото си темпо от октомври 2015 година.Окуражаващите данни успяха да разсеят страховете на някои специалисти за приближаваща рецесия. Публикуваните протоколи от последното заседание на Фед показват, че много от членовете на FOMC вярват, че състоянието на американската икономика и фискалните стимули на президента Тръмп ще принудят централната банка да действа по-бързо по отношение на вдигането на основната лихва.

Равнището на безработица, което изобразява броя на хората, които активно търсят работа изненада анализаторите, след като се увеличи с 0.1 процентни пункта. В дългосрочен план обаче се очаква нивото на безработица да се задържи около 5%. Данните за средното часово заплащане показват слаб ръст от 2.25%. Това не е изненада, тъй като след 1990 година неравенството в доходите на американците се е увеличилос по-бързи темпове в сравнение с много други страни.

Равнището на заетост в САЩ отбеляза значително подобрение след финансовата криза от 2009. Новосъздадените работни места всеки месец се увеличаваха откакто Барак Обама стана президент през 2009 година.Федералните работни места са намалели в значителна степен през последните няколко години. За януари частният сектор на страната е добавил 237 000 нови работни места. В същото време новосъздадените федерални работни места са се увеличили с едва 4000.

Процентът на работещите хора, който е индикатор, описващ трудоспособните и жизнени американци, които са част от работната сила е в известна степен депресиращ. Макар покачването на заплатите да е в застой, не е налице движеща сила, която да наруши състоянието на пазара на труда. Това означава, че нивото на безработица в страната би могло да бъде изкривено от по-бавното покачване на заплатите.

 

По материали на световни информационни източници

Подготвена от отдел “Анализи валутни пазари”, Бултренд трейдър