"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Обща информация

“Финансова къща Логос-ТМ” АД е финансова институция, която работи на вътрешните и международни финансови пазари вече от 25 години.

Лицензирани сме като финансова къща през 1993г. от БНБ по тогава действащия Закон за банките, Валутен закон и друга нормативна база с лиценз No 049/31.03.2000г.

С промените в Закона за кредитните институции от 2009 г., “Финансова къща Логос – ТМ” АД е вписана в регистъра на финансовите институции по чл.3а, ал.1 от Закона за кредитните институции под регистрационен номер BGR00005.

Финансова къща Логос-ТМ АД е сред учредителите и първите акционери във Българска Фондова Борса АД, както и в Централен Депозитар АД – единствената клирингова институция за ценни книжа в страната.

 Финансова къща Логос-ТМ АД е вписана в “Регистъра на администратори на лични данни и водените от тях регистри” и има издадено удостоверение No3078 от Комисията за защита на лични данни /www.cpdp.bg/

***

Уважаеми клиенти,
Имаме удоволствието да ви информираме, че на 14 октомври 2019 година „Финансова къща Логос-ТМ” АД подписа с „Българска банка за развитие” АД договор по Програма КОСМЕ+ за индиректно финансиране на малки и средни предприятия. Програмата COSME на ЕИФ е подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции.

  • Заповед за вписване в регистъра на БНБ

    download