Обща информация

“Финансова къща Логос-ТМ” АД е финансова институция, която работи на вътрешните и международни финансови пазари вече от 25 години.

Лицензирани сме като финансова къща през 1993г. от БНБ по тогава действащия Закон за банките, Валутен закон и друга нормативна база с лиценз No 049/31.03.2000г.

 С промените  в Закона за кредитните институции от 2009г.притежаваме удостоверение на БНБ за финансова институция  в Регистъра по чл.3, ал.2 от Закона за кредитните институции No BGR00005

Финансова къща Логос-ТМ АД е сред учредителите и първите акционери във Българска Фондова Борса АД, както и в Централен Депозитар АД – единствената клирингова институция за ценни книжа в страната.

 Финансова къща Логос-ТМ АД е вписана в “Регистъра на администратори на лични данни и водените от тях регистри” и има издадено удостоверение No3078 от Комисията за защита на лични данни /www.cpdp.bg/